Visi & Misi

Visi

Peneraju bersama kepimpinan kerajaan Malaysia yang inovatif, cemerlang dan berintegriti bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan negara

Misi

Untuk memastikan persekitaran yang kondusif bagi YAB Timbalan Perdana Menteri menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan berkesan

Pin It on Pinterest

Skip to content