Fungsi

Fungsi 01

Menjalankan “Staff Functions” dan tugas-tugas mengenai bidang-bidang tertentu yang diarahkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri

Fungsi 03

Menyedia dan menyelaras penyediaan ucapan, kata-kata aluan dan lain-lain bentuk penyataan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri

Fungsi 02

Menguruskan rancangan kerja dan pengurusan pejabat

Fungsi 04

Menjamin liputan media massa yang sesuai untuk aktiviti-aktiviti YAB Timbalan Perdana Menteri

Fungsi 01

Menjalankan “Staff Functions” dan tugas-tugas mengenai bidang-bidang tertentu yang diarahkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri

Fungsi 02

Menguruskan rancangan kerja dan pengurusan pejabat

Fungsi 03

Menyedia dan menyelaras penyediaan ucapan, kata-kata aluan dan lain-lain bentuk penyataan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri

Fungsi 04

Menjamin liputan media massa yang sesuai untuk aktiviti-aktiviti YAB Timbalan Perdana Menteri

Pin It on Pinterest

Skip to content